DOKUMENTY PODSTAWOWE
Rys historyczny
Statut
Deklaracja
Założenia programowe
Rejestracja
WŁADZE NACZELNE
Zarząd główny
Główna Komisja Rewizyjna
Główny Sąd Koleżeński
Główna Rada Naukowa
Adres do korespondencji
KOMISJE
Politologii
Psychologii społecznej
Patologii społecznych
Bezpieczeństwa ekonomicznego
Rozwoju młodzieży
Społeczeństwa obywatelskiego
ODDZIAŁY
Krajowe
Zagraniczne
CZŁONKOWIE HONOROWI
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
AKTUALNOŚCI
Konferencje
Wydawnictwa
Wiadomości
GALERIA
Aktywność prezydenta ERS
Posiedzenie Zarządu Głównego ERS w Drawnie
NASZ GŁOS
Oświadczenia
Stanowiska
Polemiki
JAK WSTĄPIĆ DO NAS
OPINIE INTERNAUTÓW
NAPISZ DO NAS
WOLONTARIAT
ARCHIWUM
Lewica razem - podpisanie porozumienia w Stargardzie Szczecińskim
LINKI
AKADEMIA SENIORA


DOKUMENTY PODSTAWOWE
Rys historyczny

Pomysł utworzenia ruchu społecznego, zrodził się podczas dyskusji w wielu środowiskach, a ostatecznie dojrzał podczas spotkań naukowych. Brak wrażliwości społecznej polityków i partii, ich własne rozgrywki o sprawowanie władzy, brak troski o rodaka pobudziły różne środowiska i uaktywniły osoby dostrzegające problem niewolnictwa ekonomicznego w kraju. Brak pomocy a w niektórych przypadkach nawet niechęć, ogromna dezinformacja i międzypartyjne rozgrywki dopełniły tej czary goryczy. Grupa założycieli bardzo wyraziście dostrzegła społeczną ignorancję rodaków przez partie i decydentów. Spowodowało to podjęcie zdecydowanych działań w celu podjęcia trudu budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ostatecznie w wyniku wielu rozważań i analiz, podczas jednego ze spotkań prof. Tadeusza Zaborowskiego i mgr Marioli Woźniak, postanowiono doprowadzić do powstania ruchu społecznego.

Na spotkanie w Barlinku (województwo zachodniopomorskie), które odbyło się w dniu 09 sierpnia 2004 r., przybyło wiele osób. Po dyskusji i analizie pomysłu wszyscy uczestnicy tego spotkania jednogłośnie podjęli uchwałę o powołaniu Europejskiego Ruchu Społecznego. Powołano Komitet Organizacyjny w składzie: prof. Tadeusz Zaborowski – przewodniczący i mgr Mariola Woźniak – sekretarz, który zobowiązano do rejestracji towarzystwa i zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Ostatecznie w grudniu 2004 r. towarzystwo uzyskało rejestrację i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Komitet Organizacyjny dokonał także rejestracji w GUS i US. Tym samym zostały stworzone podstawy prawne do rozpoczęcia działalności towarzystwa. W dniu 28 lutego 2005 r. odbyło się w Barlinku II Walne Zgromadzenie Członków, na którym wybrano władze towarzystwa.


Niektórzy uczestnicy spotkania założycielskiego Europejskiego Ruchu Społecznego (sierpień 2004 r.)

 
  
EKSTRA
Witamy na naszych stronach

 

Projekt i realizacja: Sukurs 2 s.c. Technologie Informatyczne