DOKUMENTY PODSTAWOWE
Rys historyczny
Statut
Deklaracja
Założenia programowe
Rejestracja
WŁADZE NACZELNE
Zarząd główny
Główna Komisja Rewizyjna
Główny Sąd Koleżeński
Główna Rada Naukowa
Adres do korespondencji
KOMISJE
Politologii
Psychologii społecznej
Patologii społecznych
Bezpieczeństwa ekonomicznego
Rozwoju młodzieży
Społeczeństwa obywatelskiego
ODDZIAŁY
Krajowe
Zagraniczne
CZŁONKOWIE HONOROWI
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
AKTUALNOŚCI
Konferencje
Wydawnictwa
Wiadomości
GALERIA
Aktywność prezydenta ERS
Posiedzenie Zarządu Głównego ERS w Drawnie
NASZ GŁOS
Oświadczenia
Stanowiska
Polemiki
JAK WSTĄPIĆ DO NAS
OPINIE INTERNAUTÓW
NAPISZ DO NAS
WOLONTARIAT
ARCHIWUM
Lewica razem - podpisanie porozumienia w Stargardzie Szczecińskim
LINKI
AKADEMIA SENIORA


AKTUALNOŚCI
Wiadomości

26 stycznia 2006 r. w Barlinku odbyło się, pierwsze w tym roku,  posiedzenie Zarządu Głównego ERS z udziałem pełnomocników. Obrady Zarządu Głównego ERS prowadził prof. Tadeusz Zaborowski - prezydent ERS. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania ERS i podsumowano rok 2005. Przyjęto, przedstawiony przez wiceprezydenta mgr Mariolę Woźniak, program rozwoju organizacyjnego na rok 2006. Ostatecznie przyjęto artykuły do wydawnictwa i zamknięto jego numer. Przyjęto projekt rankingu gmin, powiatów i województw. Podjęto uchwałę o powołaniu z dniem 01 stycznia 2006 r. Akademii Seniora, która będzie mogła tworzyć swoje oddziały terenowe.

W dniu 27 lutego br. odbyło się II posiedzenie Zarządu Głównego ERS pod przewodnictwem prof. Tadeusza Zaborowskiego. Podczas tego spotkania przyjęto założenia do rankingu gmin, powiatów i województw oraz podjęto uchwałę o utworzeniu Akademii Seniora. Ponadto przyjęto nowych członków do Eurpejskiego Ruchu Społecznego.

 30 marca br. odbyło się III posiedzenie Zarządu Głównego ERS, któremu przewodniczył prof. Tadeusz Zaborowski. Poza sprawami organizacyjnymi powołano pełnomocnika ds. utworzenia Akademii Seniora, którym został Józef Kopeć z województwa zachodniopomorskiego. Ponadto pełnomocnicy powiatowi złożyli informację o dotychczasowych działaniach zmierzających do wybrania władz. Także pełnomocnicy wojewódzcy poinformowali o budowie struktur ERS.

08 kwietnia br. Wiesław Jaworski - członek Zarządu Głównego i pełnomocnik na województwo zachodniopomorskie otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Rzemiosła Ziemi Szczecińskiej z okazji 60 rocznicy rzemiosła. Serdecznie gratulujemy!

Dnia 27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ERS na którym przyjęto informacje o dotychczasowych działaniach oraz zatwierdzono projekt rankingu gmin, powiatów i województw. Omówiono także sprawy organizacyjne. Zebranie prowadził prof. Tadeusz Zaborowski - prezydent Europejskiego Ruchu Społecznego.

W dniu dzisiejszym tj. 24 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ERS, które prowadził prof. Tadeusz Zaborowski. Na posiedzeniu omówiono istotne sprawy dla działałności Europejskiego Ruchu Społecznego oraz podkreślono dotychczasowe działania zmierzające do rozwoju ERS. Przyjęto także rezygnację Katarzyny Błaszczak z funkcji sekretarza i członka Zarządu Głównego ERS. Jednocześnie Zarząd Główny dokonał wyboru nowego sekretarz Zarządu Głównego, którym został Wiesław Jaworski. Prezydent podziękował Katarzynie Błaszczak za dotychczasową działalności i życzył szybkiego powrotu do zdrowia. Ponadto złożył gratulacje nowo wybranemu sekretarzowi Zarządu Głównego życząc wielu sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Prezydent złożył tez gratulacje nowo wybranej przewodniczącej Oddziału Powiatowego ERS w Stargardzie Beacie Szulc.

29 czerwca 2006 r., na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy Drawno Ireneusza Rzeźniewskiego, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego Europejskiego Ruchu Społecznego. Podczas spotkania, które odbyło się z udziałem burmistrza Ireneusza Rzeźniewskiego, zapoznano się z problemami infrastruktury społecznej, wysłuchano informacji o działaniach gminy w zakresie opieki społecznej i bezrobocia oraz obejrzano film o rozwoju gminy. Ponadto omówione zostały dotychczasowe działania Zarządu Głównego. Prezydent ERS prof. Tadeusz Zaborowski podziękował burmistrzowi Ireneuszowi Rzeźniewskiemu za szereg nowatorskich rozwiązań oraz za działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej i minimalizacji zjawisk patologicznych. W imieniu Zarządu Głównego ERS prof. Tadeusz Zaborowski życzył burmistrzowi Ireneuszowi Rzeźniewskiemu dalszych sukcesów w rozwiązywaniu problemów gminy i zarządzaniu gminą.

W sierpniu br. prezydent Eurpejskiego Ruchu Społecznego prof. Tadeusz Zaborowski i burmistrz Miasta i Gminy Barlinek  mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz podpisali umowę o współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

20 grudnia 2006 r. odbyło się, po dłuższej przerwie - spowodowanej wyborami do samorządu - kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ERS w Stargardzie Szczecińskim. Posiedzenie prowadził prof. Tadeusz Zaborowski, który podziękował gospodarzom spotkania tj. Wiesławowi Jaworskiemu oraz Zarządowi Powiatowemu ERS w Stargardzie kierowanemu przez Beatę Szulc za przygotowanie posiedzenia i aktywny w nim udział. W posiedzeniu wzięli udział także zaproszeni goście. Podczas posiedzenia dyskutowano o aktywnym udziale ERS w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz pozyskiwaniu na ten cel ze środków UE w tym w szczególności z EFS i ZPOR. Podkreślono konieczność większej aktywności ERS w aktywizacji obszarów wiejskich. Dyskutowano także o dalszym rozwoju ERS.

Pliki do pobrania:

  
EKSTRA
Witamy na naszych stronach

 

Projekt i realizacja: Sukurs 2 s.c. Technologie Informatyczne