DOKUMENTY PODSTAWOWE
Rys historyczny
Statut
Deklaracja
Założenia programowe
Rejestracja
WŁADZE NACZELNE
Zarząd główny
Główna Komisja Rewizyjna
Główny Sąd Koleżeński
Główna Rada Naukowa
Adres do korespondencji
KOMISJE
Politologii
Psychologii społecznej
Patologii społecznych
Bezpieczeństwa ekonomicznego
Rozwoju młodzieży
Społeczeństwa obywatelskiego
ODDZIAŁY
Krajowe
Zagraniczne
CZŁONKOWIE HONOROWI
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
AKTUALNOŚCI
Konferencje
Wydawnictwa
Wiadomości
GALERIA
Aktywność prezydenta ERS
Posiedzenie Zarządu Głównego ERS w Drawnie
NASZ GŁOS
Oświadczenia
Stanowiska
Polemiki
JAK WSTĄPIĆ DO NAS
OPINIE INTERNAUTÓW
NAPISZ DO NAS
WOLONTARIAT
ARCHIWUM
Lewica razem - podpisanie porozumienia w Stargardzie Szczecińskim
LINKI
AKADEMIA SENIORA


ARCHIWUM

W dniu 20 października 2005 r. w Barlinku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ERS z udziałem przewodniczącej GKR Zofii Witte i przewodniczącego GSK Roberta Zaborowskiego. Obrady Zarządu Głównego ERS prowadził prof. Tadeusz Zaborowski - prezydent ERS. Podczas posiedzenia dokonano podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu Głównego. Omówiono przyjęte przez Walne Zgromadzenie "Założeń programowych ERS" i przyjęto plan działania na IV kw. br. Podjęto także decyzję o wydaniu publikacji pn. Społeczeństwo Obywatelskie. Powołano pełnomocników wojewódzkich i powiatowych ERS.

W dniu 28 listopada 2005 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ERS na którym omówiono istotne sprawy związane z działalnością i rozwojem Europejskiego Ruchu Społecznego. Podjęto decyzję o przygotowaniu projektów w ramach wykorzystania Funduszy Europejskich oraz krajowych funduszy pomocowych. Przyjęto wstępny plan pracy na rok 2006. Podjęto decyzję o organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pn. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE oraz o wydaniu książki na ten temat w styczniu 2006 r. Przyjęto też propozycję budowy rankingu gmin uwzględniającego aktywność na rzecz obywateli.

Pod przewodnictwem prof. Tadeusza Zaborowskiego odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ERS w dniu 28 grudnia 2005 r. w Barlinku. Na zebraniu przedstawiono informację o dotychczasowych działaniach Zarządu Głównego ERS. Przyjęto plan działań programowych na rok 2006. Wskazano na pilną potrzebę podjęcia działań edukacyjnych i szerszego współdziałania z mieszkańcami gmin w sprawach budowy społeczeństwa obywatelskiego. Powołano także pełnomocników wojewódzkich i powiatowych.

  
EKSTRA
Witamy na naszych stronach

 

Projekt i realizacja: Sukurs 2 s.c. Technologie Informatyczne